Konferencja Bliżej Emocji 3 Drukuj

10 - 12 kwietnia 2008 r.

Dzień 1.
SESJA I (prowadzenie prof. Piotr Oleś)

09.15 - 09.40

dr Wacław Bąk (KUL Jana Pawła II) O złości i „złościolubnych" wymiarach osobowości

09.40 - 10.05

prof. Andrzej Szmajke (Uniwersytet Wrocławski) Emocje na twarzach zwycięzców: radośni sprinterzy i smutni długodystansowcy?

10.05 - 10.30

dr Agata Błachnio i mgr Aneta Przepiórka (KUL Jana Pawła II) Zazdrość i zdrada jako motywy zachowań

10.30 - 10.45 Przerwa

SESJA II (prowadzenie prof. Adam Biela)  

10.45 - 11.10

dr Mariola Łaguna (KUL Jana Pawła II) Czy emocje mogą sprzyjać przedsiębiorczości?

11.10 - 11.35

dr Barbara Mróz (Uniwersytet Wrocławski) Ekspresja plastyczna w rysunku projekcyjnym i jej wartość w badaniach menedżerów

11.35 - 12.00

dr Kamila Wojdyło i mgr Aleksandra Lewandowska-Walter (Uniwersytet Gdański) Sprawności emocjonalne u osób uzależnionych od pracy

12.00-12.15 Przerwa

SESJA III (prowadzenie dr Marian Ledwoch)  

12.15 - 12.40

dr Oleg Gorbaniuk i student Konrad Mazierski (KUL Jana Pawła II) Wpływ imperatywnych haseł reklamowych na ocenę reklam przez konsumentów

12.40 - 13.05

ks. prof. hab. Zenon Uchnast Inteligencja emocjonalna (KUL Jana Pawła II)

13.05 - 13.30

dr Henryk Jarosiewicz (Uniwersytet Wrocławski) Specyfika emocji wzruszenia

 

13.30 - 15.00 Obiad

15.00 - 16.30 SESJA PLAKATOWA

• dr Sylwia Seul-Michałowska (Uniwersytet Szczeciński) Emocje nastolatka w blogu

• mgr Dorota Borek-Chudek (KUL Jana Pawła II) Związek intensywności i oceny wartości lęku

z wybranymi cechami osobowości sportowców

• mgr Kamil Imbir (Uniwersytet Warszawski) Wzbudzanie emocji w rożnych systemach wartościowania, a spostrzeganie szans i zagrożeń Polski

• studentka Justyna Groll i dr Dorota Szczygieł (SWPS Sopot) Emocje doświadczane podczas kontaktów z podopiecznymi a wypalenie zawodowe w zawodach usług społecznych na przykładzie funkcjonariuszy służby więziennej

• mgr Kamila Dobrenko (Uniwersytet Warszawski) Rozpoznawanie utajonych bodźców słownych w zależności od ich konotacji afektywnej (względnie neutralnej i pozytywnej)

• mgr Karolina Cymerman (KUL Jana Pawła II) Jakość życia i poczucie osamotnienia a oglądanie telenowel

• student Arkadiusz Janeczko i student Jakub Siwiecki (SWPS) Racjonalność w ‘rękach' emocjonalności? - Marker somatyczny vs procesy świadome

• dr Celina Timoszyk-Tomczak (Uniwersytet Szczeciński) Emocje towarzyszące osobom starszym w planowaniu przyszłości

• mgr Jacek Buczny (SWPS Sopot) Samoregulacyjne i emocjonalne konsekwencje ruminacji (projekt wspólnie realizowany z Oliwią Bielińską, Dominiką Mafą, Grażyną Leśniak i Jakubem Siwieckim)

• mgr Jacek Buczny (SWPS Sopot) Wytrwałość w działaniu a konsekwencje emocjonalne

• mgr Aleksandra Lato (UMCS) Rola emocji we współczesnej kulturze masowej

• dr Urszula Dębska (Uniwersytetu Wrocławski) Niektóre emocjonalne uwarunkowania poczucia jakości życia. Badania opiekunów dzieci niepełnosprawnych

• mgr Mikołaj Winiewski, mgr Małgorzata Majcher (Uniwersytet Warszawski) Zastosowanie metody Osgood'a (dyferencjału semantycznego) do pomiaru emocjonalnej strony znaczenia płci

• dr Urszula Dębska (Uniwersytet Wrocławski) Neurotyzm a działania strategiczne w uczeniu się. Badania studentów

• studentka Katarzyna Jedzokova, dr Magdalena Śmieja (Uniwersytet Jagielloński) Inteligencja emocjonalna: samoopis, test zdolności a zachowanie w realnych sytuacjach

• studentka Katarzyna Kalicka, dr Magdalena Śmieja i dr Jarosław Orzechowski (Uniwersytet Jagielloński) Inteligencja emocjonalna a pamięć robocza

• mgr Anna Grabarska (KUL Jana Pawła II) System wartości a kontrola złości i wstrętu

• student Mateusz Jakitowicz i studentka Karolina Pawłowska (SWPS Sopot) Co nas boli? - czyli odczuwane emocje w zalezności od rodzaju krzywdy i bliskości relacji z krzywdzącym 

• mgr Diana Fecenec (Pracownia Testów Psychologicznych) Polska adaptacja Wielowymiarowego Kwestionariusza Samooceny MSEI

 

Dzień 2.
SESJA I (prowadzenie prof. dr hab. Stanisława Steuden)

9.00 - 9.25

prof. Kinga Lachowicz-Tabaczek i dr Beata Pachnowska (Uniwersytet Wrocławski) Emocje Polaków wobec swoich rodaków a porównania wewnątrzgrupowe i samoocena narodowa

9.25 - 9.50

mgr Anna Grabarska i dr Paweł Fortuna (KUL Jana Pawła II) Jawna i utajona postawa wobec języka angielskiego a emocje towarzyszące uczeniu się go i rodzaj motywacji do jego nauki

9.50 - 10.15

s. mgr Małgorzata Szcześniak i prof. Zbigniew Zaleski (KUL Jana Pawła II) Im więcej, tym wdzięczniej - psychologiczne wskaźniki wdzięczności

10.15- 10.40

dr Eufrozyna Gruszecka (SWPS-Sopot) Przekonania o świecie społecznym i o sobie a reakcje emocjonalne na otrzymaną pomoc

 

SESJA II (prowadzenie prof. dr hab. Stanisława Steuden)

11.00 - 11.25

dr Tomasz Rowiński (UKSW) Polska walidacja listy uczuć Hermansa

11.25 - 11.50

dr Agata Błachnio i dr Michał Janson (KUL Jana Pawła II) Wstyd za polityków w okresie wyborów do parlamentu

11.50 - 12.15

mgr Monika Wróbel (Uniwersytet Łódzki) Podmiotowe wyznaczniki podatności na zarażenie afektywne

 
12.15- 12.30 Przerwa

12.30- 14.00 Panel dyskusyjny

Czy w dzisiejszym świecie jest jeszcze miejsce na emocje? Jaka jest ich rola?

prowadzenie - prof. Zbigniew Zaleski (KUL Jana Pawła II)

prelegenci: prof. Bogdan Wojciszke (SWPS), prof. Wojciech Cwalina (SWSP), prof. Stanisław Judycki (KUL Jana Pawła II), prof. Waldemar Domachowski (UAM), prof. dr hab. Andrzej Szmajke (Uniwersytet Wrocławski)


14.00-15.30 Obiad

SESJA III (prowadzenie prof. Piotr Francuz)

15.30 - 15.55

mgr Michał Harciarek i prof. dr hab. Krzysztof Jodzio (Uniwersytet Gdański) Patomechanizm zaburzeń percepcji emocji u osób po udarze prawej półkuli mózgu

15.55 - 16.20

dr Roma Kadzikowska-Wrzosek (SWPS Sopot) Mechanizmy kontroli działania a regulacja emocji

16.20 - 16.45

mgr Małgorzata Torój (KUL Jana Pawła II) Czy możemy ufać naszym własnym odczuciom? - reakcja fizjologiczna a subiektywna ocena siły pobudzenia na niespójność percepcyjną w odniesieniu do własnej osoby

 
Dzień 3.
SESJA I
(prowadzenie prof. Zbigniew Zaleski)

9.00 - 9.25

prof. Gian Vittorio Caprara („La Sapienza") Emotional self efficay beliefs

9.25 - 9.50

prof. Bogdan Wojciszke (SWPS) Antecedents of Envy and Schadenfreude

9.50 - 10.15

dr Felix Ehrlenspiel1, prof. Jürgen Beckmann1, & dr Katharina Strahler2
1
Technische Universität München, 2Universität Potsdam Competitive Anxiety and Cortisol awakening response in the week leading to a competition

10.15 - 10.40

prof. Willy Lens (K.U.Leuven) Motivation: quantity and quality matters for emotion


10.40 -11.00 Przerwa

SESJA II (prowadzenie prof. dr hab. Andrzej Sękowski)

11.00 - 11.25

prof. Caterina Lombardo („La Sapienza") Emotions in psychopathological states: the case of eating disorders and pathological body dissatisfaction

11.25 - 11.50

prof. Rafał Ohme (SWPS) David beats Goliath... with a little help of neuromarketing

11.50 - 12.15

dr Peter Kuppens (K.U.Leuven) Towards understanding individual differences in emotional experience

12.15 - 12.40

prof. Vilfredo De Pascalis („La Sapienza") The effect of impulsivity on Event-related potentials to semantic and emotional words (Authors: Vilfredo De Pascalis, Brian Arwari, Laura D'Antuono, Immacolata Cacace)

 

12.40-12.45 Zakończenie Prof. Zbigniew Zaleski