Konferencja Bliżej Emocji 2 Drukuj

19 - 20 maja 2007

Program Sympozjum Bliżej Emocji II

Sobota 19 maja 2007

9.30 - 10.15

  rejestracja uczestników
 

10.15 - 10.30

Powitanie: prof. Zbigniew Zaleski

10.30 - 11.00

ks. Jerzy Szymołon KUL

Emocje a religijność

11.00 - 11.30

Tomasz Rowinski UKSW

Naturalny Metajęzyk Semantyczny w analizie pojęć emocjonalnych

11.30 - 12.00

Kawa

12.00 - 12.30

Małgorzata Szcześniak KUL

Nie sama woda mnie ocaliła, lecz moc rąk, które ją podały: podmiotowo-przedmiotowa perspektywa wdzięczności

12.30 - 13.00

Tomasz Baran UW

Dehumanizacji w relacjach międzygrupowych: znaczenie kategoryzacji społecznej, kooperacji i rywalizacji.

13.00 - 13.30

Elżbieta Turska UŚ

Stres a wypalenie zawodowe wśród nauczycieli

13.30 - 15.00

Obiad

15.00 - 15.30

Irena Pilch UŚ

Jakie są emocje makiawelisty? Makiawelizm a neurotyzm, inteligencja emocjonalna i nastrój

15.30 - 16.00

Maciej Janowski UŚ

Testowy pomiar wybranych umiejętności emocjonalnych

16.00 - 16.30

Kawa

16.30 - 17.00

Dominika Górska UAM

Dysregulacja emocjonalna u osób z zaburzeniem osobowości borderline. Problemy teoretyczne i wyniki badań

17.00 - 17.30

Michał Janson KUL

O sytuacyjnych i osobowościowych predyktorach zachowań odwetowych

     


 

Niedziela 20 maja 2007

9.00 - 9.30

Dorota Borek -Chudek KUL

Emocje w sporcie: lęk a osiągnięcia sportowe

9.30 - 10.00

Oleg Gorbaniuk i Aneta Łyżwa KUL

Imperatywne hasła reklamowe a reaktancja

10.30 - 11.00

Kawa

10.00 - 10.30

Alicja Samarcew, Magdalena Stec, Paulina Giersz UW

Czy efekt negatywności występuje także na poziomie utajonym?

11.00 - 11.30

Maciej Janowski UŚ

Temperament, regulacja emocji a zdrowie

11.30 - 12.00

Agata Błachnio KUL

Psychologiczne wyznaczniki uczciwości akademickiej

12.30 - 13.00

Kawa

13.00 - 13.30

Barbara Jakubiec KUL

Samo ciało to za mało - czyli krótka rozprawa o zadowoleniu z ciała

13.30 -14.00

Barbara Gawda UMCS

Skrypty miłości i nienawiści -analiza porównawcza