Konferencja Bliżej Emocji 1 Drukuj

21 kwietnia 2006 roku

PROGRAM

10.00 – ROZPOCZĘCIE
Sesja I- „Emocje z różnych perspektyw”
10.15 – 10.35 dr Beata Tęcza (UMCS)-"Różnice indywidualne w percepcji ekspresji emocjonalnej w muzyce. Prezentacja Kwestionariusza EEM badającego wrażliwość na natężenie ekspresji emocjonalnej w muzyce".
10.40 - 11.00 mgr Barnaba Danieluk (UMCS)-„Czy wstyd i poczucie winy to różne emocje?"
11.05 - 11.25 mgr Małgorzata Zabłocka (KUL)-"Humor - między emocjami a poznaniem"
11.30-11.50 dr Sylwester Orzechowski (UMCS)-„Niewerbalna ekspresja emocji w wykrywaniu kłamstw”

11.50 - 12.10 Przerwa- coffe break (emocjonalna kawa)

12.10 - 12.30 dr Jadwiga Wrońska (UJ)-"Funkcje i rodzaje wstrętu"
12.35 - 12.55 dr Barbara Gawda (UMCS)-„ Ekspresja miłości w narracjach osób antyspołecznych”
13.00-13.20 mgr Paweł Fortuna (KUL)-"Rola nastroju w komunikacji perswazyjnej"

Przerwa obiadowa

14.00 - 15.30-WARSZTATY
kom. mgr Urszula Cur (Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie)-„Emocja jako komunikat“
mgr Katarzyna Jędruszczak (KUL)- „Kompas uczuć-warsztatowo o emocjach”

Sesja II- „Mechanizmy emocji”
15.30 – 15.50 dr Wojciech Cwalina i mgr Paweł Koniak (SWPS)- „Emocje w polityce”
15.55 – 16.15 dr Mariola Łaguna i dr Wacław Bąk (KUL)-„ Co myślę o sobie i jak się z tym czuję?”
16.20 – 16.40 dr Dagmara Musiał (KUL)-„Szczęście- pozytywne emocje czy coś więcej?”
16.45 – 17.05 dr Łucja Domańska (UMCS)-„Emocjonalne zmiany w funkcjonowaniu osób z uszkodzeniem mózgu-kierunki analizy w diagnozie neuropsychologicznej”

17.05 - 17.20 Przerwa - coffe break (emocjonalna kawa)

17.20 - 17.40 dr Wojciech Błaszczak (UMCS i SWPS)-„Huśtawka emocji a uległość”
17.45 - 18.05 prof. Tytus Sosnowski (UW)-„Neurofizjologia emocji”
18.10 - 18.30 dr Michał Janosn (KUL)-„Emocjonalne podłoże zemsty“
18.35 – 18.55 dr Agata Błachnio (KUL) „Poproś mnie, a będę lojalny“
18.55 ZAKOŃCZENIE prof. Zaleski Zbigniew (KUL)