Aktualności


Bliżej emocji IV Drukuj Email
Niedziela, 20 Marzec 2011 22:57

IV Ogólnopolska Konferencja Bliżej Emocji

Czwartek 7 kwietnia 2011

od 8.30 Rejestracja Uczestników w holu w Gmachu Głównym KUL

miejsce obrad: Gmach Główny Aula im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego

9.00-9.15        Uroczyste otwarcie konferencji

9.15-11.15  Sesja 1. Emocje społeczne (prowadzenie: Michał Wiechetek)

9.15-9.35        Agata Błachnio, Michał Janson  – Wstyd i duma za kandydatów na prezydenta w okresie wyborów 2010.

9.35-9.55        Barnaba Danieluk – Czy zawstydzony Polak czuje się bardziej winny od Amerykanina w kłopotliwej sytuacji? – emocje samoświadomościowe a różnice międzykulturowe.

9.55-10.15      Kuba Kryś – Kto pierwszy chwyta za kamień i dlaczego, czyli kto i „po co” nie
kocha Rosji.

10.15-10.35    Eufrozyna Gruszecka – Wdzięczność w wymianie społecznej.

10.35-10.55    Mariusz Zięba – O dwóch rodzajach nadziei i jej znaczeniu w trudnych
chwilach.

10.55-11.15    Oleg Gorbaniuk – Struktura atrybutów dyspozycyjnych opisujących uczciwość jednostki: analiza polskiego materiału leksykalnego.

 

11.15-11.40    przerwa kawowa

 

11.40-13.00    Sesja 2. Inteligencja emocjonalna (prowadzenie: Agata Błachnio)

11.40-12.00    Maciej Janowski – Inteligencja emocjonalna a sukces szkolny.

12.00-12.20    Dominika Świerżewska – Inteligencja emocjonalna jako współwyznacznik
osiągnięć w nauce.

12.20-12.40    Karolina Czernecka – Różnice indywidualne w percepcji emocji w muzyce.

12.40-13.00    Maria Ledzińska – Bliżej emocji to bliżej umysłu – o prawdopodobnych
przyczynach popularności studiów nad inteligencją emocjonalną
.

 

13.00-14.15 Obiad

14.15-15.55  Sesja 3. Kliniczne aspekty emocji (prowadzenie: Wacław Bąk)

14.15-14.35    Łucja Domańska, Ewa Zawadzka – Wybrane wymiary funkcjonowania
emocjonalnego osób po udarze mózgu w opisie pacjenta i osoby bliskiej a czas od zachorowania.

14.35-14.55    Jolanta Chanduszko-Salska – Nasilenie lęku, gniewu i stresu a zasoby osobiste i preferowane zachowania jedzeniowe kobiet ze zwiększoną masą ciała.

14.55-15.15    Aleksandra Fila-Jankowska – Samoocena i lęk u pacjentów przed zabiegiem operacyjnym w zależności od rozpoznania i czasu hospitalizacji.

15.15-15.35    Anna Anzulewicz, Maciej Taraday i Wioleta Walentowska - Lęk, uwaga i emocje: kontrola uwagowa u osób o wysokim versus niskim poziomie lęku.

15.35-15.55 Monika Suchomska - Wyobraźnia w zaburzeniach emocjonalnych: trucizna czy antidotum?

 

15.55-16.30 przerwa kawowa

 

16.30-18.00 PANEL DYSKUSYJNY  (prowadzenie Piotr Oleś) Afekt i morale. Debata nad czynnikami w osobowości

Wiesław Łukaszewski, Grzegorz Sędek, Andrzej Sękowski, Jan Strelau, Zbigniew Zaleski

19.30 Bankiet

 

Piątek 8 kwietnia 2011

Rejestracja od 8:30 (parter, Collegium Jana Pawła II)

miejsce obrad: C-1031 (Collegium Jana Pawła II, 10 piętro)

9.00-10.20  Sesja 4. Procesy afektywne
(prowadzenie: Piotr Francuz)

9.00-9.20        Wojciech Kulesza – Naśladownictwo emocji podstawowych, responsywność
a brak jakichkolwiek reakcji emocjonal
nych.

9.20-9.40        Dorota Szczygieł – Kontrola ekspresji emocji – konsekwencje afektywne i poznawcze.

9.40-10.00      Roma Kadzikowska-Wrzosek – Regulacja afektu a wytrwałość i skuteczność działania.

10.00-10.20   Aneta Przepiórka, Małgorzata Szcześniak  – System wartości a różne drogi do szczęścia.

 

10.20-11.20  SESJA PLAKATOWA przy kawie * (Atrium, Collegium Norvidianum)

 

11.20-12.05  WYKŁAD PLENARNY - Dariusz Doliński (prowadzenie Zbigniew Zaleski) "Dwoje na huśtawce. O dynamice emocji"

12.05-13.15 Obiad

13.15-14.15  Sesja 5. Emocje w kontekście pracy (prowadzenie: Mariola Łaguna)

13.15-13.35    Monika Wróbel – Pracoholik na urlopie – afektywne skutki uzależnienia od
pracy.

13.35-13.55    Sylwiusz Retowski – Wartości a skutki pracy emocjonalnej.

13.55-14.15    Łukasz Baka, Romuald Derbis – Negatywny afekt w pracy jako mediator związku stresory w pracy – zachowania nieproduktywne.

 

14.15-14.40 przerwa kawowa

 

14.40-15.00  Sesja 6. Różne oblicza emocji (prowadzenie: Aneta Przepiórka)

14.40-15.00    Tomasz Rowiński, Jan Cieciuch, Włodzimierz Strus - Empiryczne poszukiwania emocjonalnych korelatów dla motywacyjnie rozumianych wartości w ujęciu Schwartza

15.00-15.20    Kamil Imbir – Kontrola ruchu gałek ocznych a emocje o genezie automatycznej i refleksyjnej.

15.20-15.40    Dorota Borek-Chudek – Emocjonalne różnice w efektywności funkcjonowania sportowego kobiet i mężczyzn.

15.40-16.00    Ivanna Shubina – Emocje w reklamie społecznej a jej skuteczność.

 

Zakończenie konferencji


* Sesja Plakatowa

1.       Tomasz Baran (UW) – Ucieczka do młodości a lęk przed śmiercią

2.       Wojciech Błaszczak (UMCS) – Konsekwencje afektywne fazowych zmian emocji

3.       Łukasz Borecki (Uniwersytet Opolski), Katarzyna Tołstych (Uniwersytet Opolski), Mieczysław Pokorski (Uniwersytet Opolski, PAN) Stabilność emocjonalne i style radzenia sobie ze stresem u nawykowych użytkowników gier komputerowych

4.       Dorota Borek-Chudek (KUL i WSEiI) – Skala do badania emocji występujących we współzawodnictwie sportowym

5.       Jolanta Chanduszko-Salska (UŁ) – Zaabsorbowanie jedzeniem – rola prężności, poczucia własnej wartości i przeżywanego stresu.

6.       Anna Czarna (Uniwersytet Wrocławski) – Inteligencja emocjonalna jako predyktor pozycji w grupie rówieśniczej

7.       Karolina Czernecka, Dariusz Asanowicz, Aleksandra Gruszka-Gosiewska, Michał Wierzchoń (UJ) – Wpływ aleksytymii na wczesne etapy przetwarzania informacji afektywnych

8.       Karolina Czernecka, Aleksandra Gruszka-Gosiewska (UJ) – Poziom twórczości u jednostek aleksytymicznych

9.       Maria Finogenow (UŁ)Poczucie koherencji a zadowolenie z życia osób w wieku emerytalnym

10.    Maciej Janowski (UŚ) Emocja a nastrój – próba porządkowania pojęć afektywnych.

11.    Dorota Jasielska (UW) – Różnorodność pozytywnych emocji a poczucie szczęścia

12.    Magdalena Jelińska (UKSW) – Wzorce przywiązania a poziom inteligencji emocjonalnej ludzi młodych

13.    Jakub JuranekTemperament, emocje i procesy poznawcze: ich wzajemne sprzężenia a percepcja czasu

14.    Magdalena Kępińska-Jasny (Akademia Leona Koźmińskiego) – Inteligencja emocjonalna funkcjonowania w zespole – model i test zdolności

15.    Katarzyna Klimunt, Dominika Kulesza, Dorota Rzeźniczek, Wiesław Bartkowski, Piotr Dajlido, Wojciech Kulesza (SWPS) – Emocjonalny kameleon

16.    Joanna Kłosowska (UJ) – Efektywność podmiotowej regulacji stymulacji a stres w miejscu pracy – struktura temperamentu i jej związek ze stresem i wypaleniem zawodowym

17.    Kuba Kryś (SWPS i PAN) – Czy śmiałość osób rozbawionych wynika z pozytywnych atrybucji cudzych działań?

18.    Katarzyna Mariańczyk (KUL) – Lęk – sprzymierzeniec czy przeszkoda w podejmowaniu działań prozdrowotnych?

19.    Sylwia Seul-Michałowska (AS w Szczecinie) – Więzi emocjonalne wyrażane w blogu nastolatka

20.    Marta Siedlecka (UJ) – „Ciepłe poczucie, że ma się rację”. Czy intuicja ma podstawy afektywne?

21.    Włodzimierz Strus (UKSW) – Funkcjonalne i dysfunkcjonalne postacie emocji moralnych

22.    Anna Sukiennik (UW) – Ku emocjom "najbardziej cywilizowanym"

23.    Celina Timoszyk-Tomczak (Uniwersytet Szczeciński)– Cele i emocje w przyszłości ludzi starych

24.    Michał Wiechetek, Marek Jarosz (KUL) Wymiary tożsamości społecznej, postrzeganie L. Kaczyńskiego w ramach wymiarów kompetencja i moralność a nasilenie emocji związanych z przeżywaniem tragedii smoleńskiej

25.    Ewa Zawadzka, Łucja Domańska (UMCS) – Funkcjonowanie emocjonalne osoby z uszkodzeniami czołowymi mózgu w relacji pacjenta oraz opiekuna - analiza porównawcza