Program Bliżej emocji 6 Drukuj Email

VI OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA BLIŻEJ EMOCJI


Miejsce obrad: CN-208 (Collegium Norwidianum)

Czwartek 11 czerwca 2015

od 8:30 Rejestracja uczestników

9.00-9.15        UROCZYSTE OTWARCIE konferencji

 

9.15-10.00      WYKŁAD PLENARNY prof. dr hab. Tomasz Maruszewski (SWPS) - Zagadki regulacji emocji i konsekwencje dla ogólnej teorii emocji

 

10.00-12.00 SESJA 1. prowadzenie: dr hab. Bogusława Lachowska

dr Dorota Szczygieł (SWPS Sopot) - Trudny klient jako źródło wypalenia zawodowego pracowników usług – mediacyjna rola pracy emocjonalnej

dr Łukasz Baka (Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie) - Badania podłużne nad rolą emocji pozytywnych w rozwoju zaangażowania w pracę nauczycieli

dr hab. Aleksandra Jasielska (UAM) - Komercjalizacja emocji. O rynkowej wartości przeżycia emocjonalnego

dr Tomasz Baran (UW) – Sondaże przedwyborcze - metody, oszacowania i fakty

 

12.00-12.30 PRZERWA KAWOWA

 

12.30-14.00 PANEL DYSKUSYJNY – Naukowy dyskurs o życiu społeczno-politycznym

Prelegenci: dr hab. Wojciech Cwalina, prof. (SWPS), dr Jarosław Klebaniuk (UWr), prof. dr hab. Henryk Domański (PAN), prof. dr hab. Krystyna Skarżyńska (PAN i SWPS), prowadzenie: prof. dr hab. Zbigniew Zaleski (KUL)

 

14.00-15.00 PRZERWA OBIADOWA

 

15.00-16.30 SESJA 2. prowadzenie: dr Agata Błachnio

dr Maria Finogenow, mgr Agata Ciechulska (UŁ) - Wpływ schematu dziecięcości na utajony afekt pozytywny i negatywny

dr Monika Suchomska, dr Allan McNeill (Glasgow Caledonian University, Scotland) - Identyfikacja sprawców przestępstw przez świadków naocznych. Czy można ufać technikom mapowania twarzy?

dr Monika Wróbel (UŁ) - Myślimy podobnie – czujemy podobnie. Rola podobieństwa postaw w społecznej indukcji afektu

 

16.30-16.45 PRZERWA KAWOWA

 

16.45-18.15 SESJA 3. prowadzenie: dr Tomasz Jankowski

dr Dorota Szczygieł (SWPS Sopot), dr hab. Aleksandra Jasielska (UAM), dr Agata Wytykowska (SWPS) - Właściwości psychometryczne polskiej wersji skróconego kwestionariusza Trait Emotional Intelligence Questionnaire

dr Julia Kaleńska-Rodzaj (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie) - Młodzi muzycy w oczekiwaniu na występ.  Złożoność emocji przedkoncertowych i ich aspekt funkcjonalny

dr Aneta Przepiórka, dr Agata Błachnio (KUL) – Polscy studenci czują się coraz lepiej. Raport z badań

 

19:30 bankiet

 

Piątek 12 czerwca 2015

9.00-9.45 WYKŁAD PLENARNY prof. dr hab. Alina Kolańczyk (SWPS Sopot) Anatomia emocjonalnego myślenia, prowadzenie dr Aneta Przepiórka

 

9.45-10.00 PRZERWA KAWOWA

 

10.00-12.00 SESJA 4. prowadzenie: dr Wacław Bąk

dr Kamil Imbir (Akademia Pedagogiki Specjalnej) - Normy afektywne dla słów, krótkich tekstów i muzyki - materiały badawcze o sprawdzonych właściwościach użyteczne w badaniach nad emocjami.

dr hab. Bogusława Lachowska (KUL) - Pozytywny i negatywny afekt  związany z realizacją celów życiowych a poczucie sukcesu i satysfakcja z życia młodych dorosłych  - w poszukiwaniu moderatorów zależności

dr Eufrozyna Gruszecka (SWPS Sopot) - Czy wdzięczność podnosi poczucie szczęścia?

dr Ryszard Klamut (Politechnika Rzeszowska) - Ocena wyborów samorządowych w 2014 roku i jej społeczno-polityczne uwarunkowania

 

12.00-13.30 PANEL DYSKUSYJNY - Wyzwania stojące przed współczesnym naukowcem

Prelegenci: prof. dr hab. Jerzy Brzeziński (UAM), dr hab. Mariola Łaguna, prof. (KUL), prof. dr hab. Piotr Oleś (KUL), dr Katarzyna Pisanski (UWr), dr hab. Piotr Sorokowski (UWr), prowadzenie dr Agata Błachnio

 

13.30-14.30 PRZERWA OBIADOWA

 

14.30-15.30  SESJA PLAKATOWA przy kawie

WYSTĄPIENIA

 1. dr Wacław Bąk (KUL) - Kwestionariusz STAXI-2 do badania złości. Nowe dane dotyczące polskiej adaptacji
 2. Wojciech Oronowicz, Joanna Nerko Instytut Psychologii (UJ, Stowarzyszenie Naukowe Psychologia i Seksuologia LGBT) - Czy postrzegamy komponenty inteligencji emocjonalnej jako ważne w funkcjonowaniu bliskich relacji interpersonalnych?
 3. dr Magdalena Dawidowicz (KUL) - Inteligencja emocjonalna a kompetencje interpersonalne w przyjaźni i miłości
 4. dr Dorota Borek-Chudek (WSSP) - Złość sportowa – pilotażowe badania złości w sytuacji współzawodnictwa sportowego
 5. Katarzyna Jabłońska (UŁ) - Wpływ kontekstu na rozpoznawanie ekspresji emocji a płeć
 6. Aleksandra Smotrycka (KUL) - Emocjonalność kobiet z zespołem napięcia przedmiesiączkowego
 7. dr Celina Timoszyk-Tomczak, mgr Maria Ligocka, dr Małgorzata Szcześniak (USz) - Aktywizacja schematu „gram w grę komputerową” a spostrzeganie zachowań i osób
 8. dr Wojciech Błaszczak, Karol Dobkowicz, Dawid Adamczyk (UMCS) - Wzbudzanie emocji o kontrastowych znakach a zachowanie podmiotu
 9. dr Łucja Domańska, dr Ewa Zawadzka (UMCS) - Zaburzenia emocjonalne a profil funkcjonowania poznawczego pacjenta z uszkodzeniami czołowymi mózgu
 10. dr Eufrozyna Gruszecka (SWPS Sopot) - Orientacja pozytywna a wdzięczność
 11. dr Sylwia Seul - Michałowska (USz) - Emocje dziewcząt i chłopców blogujących a zainteresowania muzyczne
 12. dr Monika Pawłowska (SWPS Sopot) - Uwaga kierowana na słowa wzbudzające emocje przez osoby depresyjne i lękowe
 13. dr Monika Pawłowska, (SWPS Sopot) - Afektywne ustosunkowanie osób otyłych wobec obrazów wysokokalorycznych pokarmów
 14. Maria Ligocka, dr Celina Timoszyk-Tomczak (USz) - Co pamiętam i jaki jestem, pamięć wydarzeń autobiograficznych a samoocena
 15. Katarzyna Jabłońska (UŁ) - Wpływ kontekstu na rozpoznawanie ekspresji emocji a płeć
 16. dr Marzena Buchnat, dr hab. Aleksandra Jasielska (UAM) - Wiedza dzieci z lekką niepełnosprawnością intelektualną na temat emocji- prezentacja narzędzia badawczego
 17. Valentyna  Voloshyna (Narodowy Uniwersytet Pedagogiczny im. M. Drahomanowa, Ukraina) - Nowe perspektywy w badaniu ludzkiej sferze emocjonalnej
 18. dr hab. Bogusława Lachowska, Karolina Ludwikowska (KUL) - Tolerancja niejednoznaczności a pozytywny i negatywny afekt w procesie adaptacji do wymagań związanych z podjęciem studiów
 19. dr hab. Bogusława Lachowska, Ewelina Żydek (KUL) - Kapitalizacja emocji a satysfakcja z bliskiego związku i życia
 20. Greta Fal, dr hab. Ewa Małgorzata Szepietowska (UMCS) - Rozpoznawanie stanu emocjonalnego na podstawie wyrazu oczu a funkcje wykonawcze
 21. Anna Kapinos, Magdalena Chodara, Kamil Kazanowski, Paweł Chochoł, Przemysław Kot, Tomasz Kliszcz, Kamil Mroczek, Michał Południok, Adrianna Babijczuk, Aleksandra Różycka, Dobrawa Błaszak, dr hab. Oleg Gorbaniuk (KUL) - Struktura potrzeb aktywizowanych przez reklamy telewizyjne
 22. dr Wiktor Razmus, Kamila Czajka, Urszula Kłosowska, Tomasz Skrzypczak, Katarzyna Śliwka, Amanda Tomalska, Maria Wójcik, Magdalena Zaniewska (KUL) - Rozbieżności Ja a konstruowanie siebie przez marki
 23. Agnieszka Orłowska, dr hab. Mariola Łaguna (KUL) - Uprawomocnienie strukturalne a dopasowanie sfery rodzinnej i zawodowej: Badania pielęgniarek
 24. Paulina Urban, Katarzyna Antoniewicz, Joanna Kędziora, Joanna Kiszka, dr hab. Mariola Łaguna (KUL) - Afekt, samoocena i orientacja pozytywna w przewidywaniu zachowań prospołecznych: Intensywne badania podłużne
 25. dr Andrzej Dąbrowski (Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie) - Emocje a procesy decyzyjne
 26. Lubow Łochwicka (Narodowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. M. Drahomanowa, Ukraina) - Emocjonalno- wartościowy czynnik kształtowania struktury wychowania moralnego
 27. Zuzanna Kowalska (UKSW Warszawa) - Badanie międzykulturowe. Porównanie Polaków i Anglików pod względem inteligencji emocjonalnej.
 28. dr Jacek Olszewski (UMCS) - Formy zdrowia emocjonalnego w kontekście radzenia sobie z chorobą u osób dotkniętych chorobami zagrażającymi życiu
 29. Katarzyna Włodarska, Emilia Zyskowska, Martyna Terebus (UKSW Warszawa) - System emocjonalny a uwarunkowania świadomości własnej seksualności w okresie wczesnej i późnej dorosłości
 30. dr Aneta Przepiórka, dr Agata Błachnio Anna Bzówka, Gabriela Gaber, Martyna Jarosz, Katarzyna Szudy  (KUL) Czy zazdrość wiąże się z wdzięcznością, wartościami i religijnością?
  dr Aneta Przepiórka, Dr Agata Błachnio, Ewa Jakimowicz, Krystian Macheta, Marta Wiśniewska, Magdalena Chmura (KUL) Kto odczuwa silniejszą zawiść?
  dr Agata Błachnio, dr Aneta Przepiórka,  Karolina Bałanda, Izabela Fraj, Kinga Kępa, Monika Matuszko  (KUL) Dwa oblicza zawiści
 31. dr Małgorzata Sobol-Kwapińska (KUL) - Emocje w doświadczaniu bólu pooperacyjnego. Przegląd badań
 32. Agnieszka Pierchała (KUL) - Alkohol piratem drogowym na autostradzie emocji i uczuć
 33. mgr Wioleta Boruch (KUL) – Gamifikacja: czyli jak mechanizmy z gier wpływają na emocje i motywację
 34. dr Michał Wiechetek (KUL) , Dr Wiesław Talik ( Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego "OICPoland"), Dr Andrew Dean (University of Exeter) – Talent a poziom satysfakcji z życia – badania pracowników w Polsce i Anglii
 35. mgr Karol Lewczuk, dr Dorota Kobylińska (UW) – Co Cię nie zabije, to Cię wyczerpie. Albo zmobilizuje. Wysiłkowe charakterystyki wybranych strategii regulacji emocji 

15.30-17.30 SESJA 5.  Emocjonalność człowieka  w kontekście neuropsychologii - prowadzenie: prof. Stanisława Steuden

mgr Łukasz Okruszek (UW) - Percepcja Afektywnych Bodźców Społecznych W Schizofrenii

dr Ewa Zawadzka, dr Łucja Domańska (UMCS) - Pamięć A Funkcjonowanie Emocjonalne I Kompetencje Społeczne U Osób Po Udarze Mózgu.

dr hab. Ewa Małgorzata Szepietowska (UMCS) - Emocjonalność – Cecha /Stan A Samoocena Własnych Kompetencji Pamięciowych. Implikacje Kliniczne.

dr Beata Daniluk, dr Aneta Borkowska (UMCS) - Co Kogo Śmieszy? - Rozumienie Humoru U Osób Starszych

 

 

ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI