Program Bliżej Emocji 5 Drukuj Email
V Ogólnopolska Konferencja Bliżej Emocji
Miejsce obrad: CN-208 (Collegium Norwidianum, obok pomnika)

Recepcja: Atrium Collegium Norwidianum, (wejście przy pomniku Norwida od Al. Racławickich), parter za portiernią. Recepcja będzie czynna w czwartek 8.30-14.00 i  w piątek 8.30-13.00

Czwartek 23 maja 2013

9.00    Uroczyste otwarcie dr hab. Iwona Niewiadomska, prof. KUL - Prodziekan ds. studenckich

9.15-11.15 Sesja 1. CN-208 prowadzenie: Aneta Przepiórka

Kamil Imbir, Jarosław Żygierewicz, Maria Jarymowicz (UW)Dynamika mózgowych korelatów przetwarzania słów związanych z emocjami automatycznymi i refleksyjnymi: dane z badania EEG

Monika Wróbel (UŁ) – Pomiar utajonego afektu - wstępna analiza właściwości psychometrycznych polskiej adaptacji Implicit Positive and Negative Affect Test

Maria Ledzińska (UW) – Informacyjny zalew jako źródło emocji

Dominika Górska, Aleksandra Jasielska (UAM) Przetwarzanie emocjonalne a przywiązanie

 
11.30-13.30    PANEL DYSKUSYJNY Emocje w ujęciu psychologii międzykulturowej C-608  prowadzenie Agata Błachnio

dr Aleksandra Borkowska, prof. Paweł Boski, prof. Maria Jarymowicz, prof. Waldemar Kuligowski, prof. Anna Kwiatkowska

Specjalny udział:

Keith Oatley (University of Toronto, Kanada)
Masato Sawada (Faculty of Education, Utsunomiya University, Japan)
Gert Jan Hofstede (Wageningen Univeristy, Holandia)
Peter Kuppens (KU Leuven, Belgia)

15.00-17.30 Sesja 2. CN-208 prowadzenie: Michał Wiechetek

Dorota Borek-Chudek (WSS-P w Lublinie) – Emocjonalne i wolicjonalne funkcjonowanie sportowców o różnych typach temperamentu

Maria Finogenow (UŁ) Trafność rozpoznawania ekspresji emocjonalnej spontanicznej i udawanej u studentów i absolwentów psychologii

Eufrozyna Gruszecka (SWPS Sopot) – Wybaczanie bliskim

Aleksandra Jasielska (UAM) – Charakterystyka reprezentacji emocji w aleksytymii

Agata Wytykowska, Aneta Dowgiert (SWPS) Lęk jako cecha a reakcja na pozytywne i negatywne bodźce afektywne

 
Piątek 24 maja 2013

9.00-11.00 Sesja 3. CN-208 prowadzenie: Wacław Bąk

Łukasz Baka (Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie) – Czy emocje regulują związek między agresją w pracy a zachowaniami nieproduktywnymi?

Dorota Szczygieł (SWPS Sopot)Emocje doświadczane w pracy zawodowej – konsekwencje dla psychicznego dobrostanu pracowników. Znaczenie inteligencji emocjonalnej

Magdalena Kępińska-Jasny (Akademii Leona Koźmińskiego) – Inteligencja emocjonalna w sprawnych zespołach

Kuba Kryś (PAN) – Lać się czy śmiać? O kulturowych uwarunkowaniach odczuwania dumy i wstydu podczas różnych reakcji na prowokację.

 
 
11.00-11.45 SESJA PLAKATOWA Gmach Główny (obok Auli im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego KUL)

1.     Anna Jaklik, Mariola Łaguna (KUL) –   Skala do badania spójności jako wymiaru wiarygodności interpersonalnej

2.     Ewelina Purc, Mariola Łaguna (KUL) – Osobowość a motywacja do podejmowania szkoleń

3.     Emilia Mielniczuk (KUL), Andrzej Januszewski (KUL), Mariola Łaguna (KUL), Małgorzata Artymiak (KUL) – Skala Motywacji do Podejmowania Szkoleń

4.     Magdalena Jagielska (UW) – Wpływ emocji i religijności na przejawy prospołeczności

5.     Magdalena Dawidowicz (KUL) – Inteligencja emocjonalna a kompetencje społeczne u młodzieży akademickiej z różną percepcją postaw rodzicielskich

6.     Rafał Bartczuk, Magdalena Dawidowicz, Wiesław Matys (KUL) – Gniew jako konsekwencja utrudnienia realizacji dążeń osobistych w sytuacjach społecznych

7.     Dorota Kalka (SWPS) – Rozpoznawanie, rozumienie i kontrolowanie emocji a jakość życia w cukrzycy typu 1.

8.     Michał Wiechetek (KUL, OIC Poland), Wiesław Talik (OIC Poland) – Orientacja pozytywna jako moderator związku pomiędzy kompetencjami a aktywnością na rynku pracy

9.     Adam Kucharski, Celina Timoszyk-Tomczak (USz) – Niejednoznaczność przekazu humorystycznego 

10. Sylwia Seul-Michałowska (Akademia Sztuki) – Jak badać emocje w narracji blogowej? 

11. Wojciech Błaszczak (UMCS) – Konsekwencje afektywne wzbudzania emocji o przeciwstawnym znaku: Replikacja badania

12. Anna Czarna (UJ) – Wpływ autokoncentracji na emocje osób wielkościowo i nadwrażliwie narcystycznych

13. Marcin Moroń (UŚ) – Błędy przetwarzania informacji o smutku, złości, lęku, wstydu i winie a przystosowanie w trzech kontekstach (samotność, zachowania prospołeczne, jakość bliskiego związku)

14. Agata Błachnio, Aneta Przepiórka, Magda Chmura, Ewa Jakimowicz, Tomasz Kopacz, Michał Meisner, Małgorzata Nowocień, Aleksandra Rubak (KUL) – Osobowościowe uwarunkowania lękowej zazdrości

15. Aneta Przepiórka, Agata Błachnio, Izabela Fraj, Katarzyna Indyk, Ana Ivanova, Anna Skoracka (KUL) – Co czujemy, gdy zawiścimy innym?

16. Małgorzata Orzeł (UMCS) – Dysfunkcjonalna natura emocji u osób antyspołecznych

17. Aleksandra Jasielska, Lech Kaczmarek, Aleksandra Brońska, Maria Dominiak, Tomasz Grochowski, Karolina Niemer, Daria Patalas, Aleksandra Songin, Klaudia Szafrańska, Martyna Tomczak, Adam Zasiński (UAM) – Związek pamięci roboczej z procesem regulacji emocji

18. Adam Żaliński (KUL), Mariola Łaguna (KUL) - Afekt w pracy jako mediator między pozytywnymi przekonaniami
       a zaangażowaniem w pracę: Badanie przedsiębiorców

19.
Michał Czakon (KUL) - Nieświadomy transfer emocji bodźców prezentowanych peryferycznie

20.
Kinga Łagowska, Mariola Łaguna (KUL) - Analiza treści celów osobistych u przedsiębiorców

 
11.45-12.30 WYKŁAD Wojciech Cwalina (SWPS)  CN-208

„Z ich śmiercią nam do twarzy”. Efekt pozytywności w ocenach polityków wywołany ich śmiercią

 

 14.00-16.30 Sesja 4. CN-208 prowadzenie: Tomasz Jankowski


Agata Błachnio, Aneta Przepiórka (KUL) Zjawisko agresji wśród polskich kierowców

Agata Celińska-Miszczuk (KUL) – Funkcje uczucia i myślenia w podejmowaniu decyzji przez osoby o odmiennych typach charakteru. Empiryczne badania studentów

Anna Walasek-Bojanowska (Akademia Pedagogiki Specjalnej) – Funkcjonalne znaczenie lęku matematycznego

Kuba Kryś (PAN)  Gdzie faceci nie wierzą uśmiechowi? O wpływie unikania niepewności na różnice płciowe w postrzeganiu szczerości osób uśmiechniętych.

Ryszard Klamut (PRz) –  Doświadczany poziom bezpieczeństwa a aktywność obywatelska

 

Zakończenie konferencji