Jak przygotować referat i poster? Drukuj Email

Referat


·     
Max 15 min. + 15 min na dyskusję – proszę przestrzegać tego czasu

·      Prezentacje proszę wykonać w programie Power Point lub Impress (jeśli w innym proszę mieć swojego laptopa).

·      Prezentację można przynieść na początku konferencji lub podczas przerw do osoby technicznej w celu wgrania jej na laptopa.
 

Poster

Poster, czyli plakat naukowy, stanowi formę prezentacji wyników badań, która umożliwia szybkie i samodzielne (bez pomocy autora) zapoznanie się z prezentowanym materiałem. Dlatego powinien zawierać tylko najważniejsze informacje, prezentując główną ideę badań i ich wyniki.

Ilustracje i tekst powinny być czytelne z odległości ok. 1,5 metra, dlatego należy zadbać o odpowiedni krój i wielkość czcionki (co najmniej 20 punktów), ilość prezentowanych informacji oraz układ graficzny poszczególnych części prezentacji. Ogólną zasadą każdego plakatu jest minimum tekstu, a w tekście – minimum narracji.

Poster powinien być przygotowany na jednym arkuszu papieru formatu A0 (841 x 1189 mm), w układzie pionowym. Można przygotować go korzystając z programu Power Point, a następnie wydrukować. Instrukcja przygotowania posteru z użyciem Power Point jest dostępna na stronie http://www.ncsu.edu/project/posters/NewSite/PPTinstructions.html

Każdy poster powinien zawierać:

Tytuł  – na środku plakatu; litery powinny mieć wielkość co najmniej 48  punktów.
Informacje o autorze – bezpośrednio pod tytułem (imię i nazwisko autora, kontakt e-mail, afiliacja, ewentualnie logo instytucji).
Abstrakt.
Zasadniczą część  prezentacji:

Wprowadzenie teoretyczne,

Hipotezy/pytania badawcze,

Metody,

Wyniki,

Konkluzje,

Najważniejsze pozycje bibliograficzne.

Poszczególne części tekstu („Wprowadzenie”, „Metoda”, itd.) powinny być umieszczone w osobnych akapitach, a cały materiał ułożony w kolumnach.

Aby było jasne co przedstawia ilustracja, każda rycina oraz tabela musi być opatrzona podpisem, dodatkowe informacje można zamieścić w legendzie poniżej ilustracji (tu czcionka może być mniejsza, ale także czytelna z odległości ok. 1,5 m.). Legenda może zawierać komentarz, który w artykule pojawiałby się w części „Wyniki badań” lub „Dyskusja”.

Formatowanie tekstu, tytuły, rysunki i tabele, literatura cytowana powinny być zgodne ze standardem APA.

Można dodatkowo wydrukować małe kopie posteru w formacie A4 do rozdawania osobom zainteresowanym.


Pomocne wskazówki dotyczące przygotowania posteru można znaleźć m.in. na stronach:

http://www.ncsu.edu/project/posters/NewSite

http://www.plakatkonferencyjny.pl/jak_przygotowac_dobry_plakat.html